SIGN UP


Kære alle,
Det er med stor beklagelse, at vi har måtte beslutte, at det ikke er muligt at gennemføre Aarhus Basketball Festival i 2021. Beslutningen kommer ud fra, at det ikke kan forventes, at restriktionerne omkring Covid-19 bliver sænket nok til, at vi vil kunne lave en turnering på det niveau vi ønsker.
Normalt har vi mellem 800 – 1000 personer igennem hallerne pr. dag. Det vil vi selvfølgelig gerne se igen, og vi håber at kunne byde alle velkommen til Aarhus Basketball Festival 2022!
Tak for de mange venlige henvendelser. De varmer.
Alt det bedste. Pas på jer selv. Vi ses i 2022!
Med venlig hilsen, Aarhus Basketball Festival.

Dear everyone,
It is with great regret that we have decided that it’s not possible to host Aarhus Basketball Festival in 2021. The decision comes from the fact, that it cannot be expected, that the Covid-19 restrictions in Denmark will be lowered enough by Easter, so that we could host the tournament at the level we want too.
Usually we have between 800 - 1000 people through the facilities per. day. Of course, we would like to see that again, and we hope to be able to welcome everyone to Aarhus Basketball Festival 2022!
Thank you for the many kind inquiries. They are appreciated.
All the best. Stay safe. See you in 2022!
Sincerely, Aarhus Basketball Festival.


Please contact sekretariatbasketballfestival@gmail.com if you have any questions.